Verbinden van Zorg en Welzijn

Onze gezondheid wordt voor meer dan twee derde bepaald door niet medische of genetische factoren. Denk aan de sociale omstandigheden waarin we ons bevinden, ons gedrag en onze fysieke omgeving. Factoren waar in de geneeskunde doorgaans minder aandacht aan besteed wordt. De huidige Corona pandemie toont dit des te meer aan. In de beslisboom van Sciensano, die huisartsen dienen te volgen voor een triage, is er weinig ruimte voor psychosociale vragen. Hierdoor worden mensen met psychosociale ondersteuningsnoden vaak overgelaten aan hun eigen kunde om de juiste ondersteunende diensten te vinden. De meest kwetsbare mensen in onze samenleving blijven hierdoor vaak in de kou staan.

Zipster wil dit probleem aanpakken en de brug slaan tussen zorg en welzijn. Een digitaal Social Prescription platform helpt zorgverleners (denk aan de huisarts of de huisapotheker) met de bevraging naar psychosociale noden. Op basis van de antwoorden van de patiënt worden de noden van de patiënt gekoppeld aan het lokale ondersteuningsaanbod. Welzijnsorganisaties krijgen hierdoor via het platform een doorverwijzing voor een bepaalde psychosociale nood. Vervolgens kan zo een organisatie contact opnemen met de patiënt om te bespreken hoe zij of hij kan worden bijgestaan. Dit zorgt ervoor dat de zorgverlener geholpen wordt bij het detecteren van psychosociale noden én dat hij automatisch kan doorverwijzen naar de organisatie die de patiënt het best kan ondersteunen.

Dit is geen onbeproefd concept en is in o.a. Engeland en Canada bekend als Social Prescribing. Bij de Engelse NHS worden er momenteel zelfs 1000 zogenaamde linkworkers in huisartsenpraktijken aangesteld die de brug tussen zorg en welzijn slaan. Zipster gaat nog een stap verder door een groot deel van dit proces te digitaliseren. Een digitale brug die zorgt voor meer menselijk contact en ondersteuning waarbij ook de meest kwetsbaren de weg naar de juiste ondersteuning vinden.

Zipster is een verwezenlijking van Health Endeavour en NSX en start mid mei 2020 met de steun van stad Antwerpen met een eerste piloottraject in Eerstelijnszone Antwerpen Centrum. Kennispartners bij dit project zijn onder andere Domus Medicahet Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen, SAM vzw, het CAW, het ZorgbedrijfBlueHealth Innovation Center en stad Antwerpen.

Door dit project bottom-up te ontwikkelen in een stad met heel wat uitdagingen wil het consortium van partners een oplossing aanbieden die op termijn in heel Vlaanderen zorg en welzijn dichter bij elkaar brengt met uiteraard een positief gezondheidseffect als gevolg.

 

Dit project kwam mede tot stand met financiële steun van de stad Antwerpen in het kader van de oproep ‘Innovatieve oplossingen voor Corona’. De inhoud van dit project is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en vertegenwoordigt niet noodzakelijk de standpunten van de stad Antwerpen.